برای دوستای خودم

درسی - خبری کلاس دوم4

تشکیل حکومت طاهریان درخراسان

درقرن دوم هجری،قلمروخلافت عباسیان بسیاروسیع شده بود.این قلمرو،سرزمین های پهناورومردمی ازنژادهای گوناگون راشامل می شد.خلیفه برای هرقسمت این قلمرو،حاکمی تعیین می کردومی فرستادکه اوراامیرمی نامند.دراوایل قرن سوم،مأمون خلیفه ی عباسی یکی ازمعروف ترین سرداران ایرانی خودبه نام طاهر راامیرخراسان کرد.طاهر قصدداشت حکومتی مستقل تشکیل دهد.به همین جهت،به محض آن که فرصت رامناسب یافت،اعلام کردکه دیکر از مأمون اطاعت نمی کنم.بدین ترتیب،اولین حکومت نیمه مستقل ایرانی بعد از اسلام درایران تشکیل شد.این حکومت به نام طاهر،موسس آن،به طاهریان معروف گردیدهاست.طاهریان پس ازآن که حکومت خراسان رابه طور کامل در دست گرفتند،نیشابور را به پایتختی برگزیدند.طاهریان به عمران وآبادی وحمایت ازکشاورزان علاقه داشتند؛درنتیجه،درزمان حکومت آنان کشاورزان به آسودی زندگی می کردند.
+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم دی ۱۳۸۹ساعت 10:14  توسط محمد مهدی  |